Przygotowanie indywidualnej ścieżki rozwoju uczestników projektu

Jest nam niezwykle miło ogłosić, że ruszają zajęcia w ramach projektu Aktywni, spełnieni, szczęśliwi – aktywizacja społeczna i zawodowa w powiecie nakielskim!


Od 16 lutego br. uczestnicy projektu rozpoczną spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym, w ramach których opracowane zostaną indywidualne ścieżki rozwoju w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Dla każdego z uczestników przewidziany jest półtoragodzinny wywiad prowadzony przez psychologa, na podstawie którego zaproponowane zostaną indywidualne i grupowe formy wsparcia społecznego, zaś w ramach półtoragodzinnego wywiadu prowadzonego przez doradcę zawodowego uczestnicy uzyskają informację na temat proponowanych kursów, szkoleń, warsztatów zawodowych podnoszących kwalifikacje lub kompetencje. Na podstawie ścieżki określonej przez doradcę zawodowego uczestnicy wezmą również udział w innych formach wsparcia, które pomogą zwiększyć ich atrakcyjność na rynku pracy.

Post Author: Wojciech Elszyn