Dodatkowa rekrutacja

Informujemy o pojawieniu się dodatkowego miejsca w projekcie Aktywni, spełnieni, szczęśliwi – aktywizacja społeczna i zawodowa w powiecie nakielskim.

Do udziału w projekcie zapraszamy osobę bezrobotną lub bierną zawodowo, zamieszkującą w powiecie nakielskim.

W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia:

 • spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym – stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji/Rozwoju (IŚR) dla uczestnika,
 • trening motywacyjny,
 • zgodnie ze wskazaniami w IŚR: terapia uzależnień lub socjoterapia lub terapia psychologiczna lub resocjalizacja lub siłownia z trenerem personalnym lub spotkania ze stylistką,
 • grupowe działania z zakresu aktywizacji społecznej: wycieczka rowerowa, wyjście na kręgle, spływ kajakowy, wycieczka do Torunia,
 • kursy/szkolenia/warsztaty podnoszące kwalifikacje i/lub kompetencje i/lub wiedzę i/lub umiejętności zawodowe,
 • warsztat z zakresu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), warsztat z zakresu autoprezentacji, wizyty studyjne w spółdzielni socjalnej, pośrednictwo pracy (pomoc w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, towarzyszenie uczestnikowi w trakcie rozmowy oraz omówienie jej przebiegu).

 • Udział w projekcie jest bezpłatny.

  O kryteriach dotyczących rekrutacji przeczytać można w zakładce REKRUTACJA.

  Planowana liczba dodatkowych uczestników projektu: 1 osoba.

  Post Author: Wojciech Elszyn