Dodatkowa rekrutacja

Informujemy o ponownym pojawieniu się miejsca w projekcie „Aktywni, spełnieni, szczęśliwi – aktywizacja społeczna i zawodowa w powiecie nakielskim”.
Do udziału w projekcie zapraszamy osobę bezrobotną lub bierną zawodowo, zamieszkującą w powiecie nakielskim.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:
spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym – stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji/Rozwoju (IŚR) dla uczestnika, trening motywacyjny i dodatkowo terapia uzależnień lub socjoterapia lub terapia psychologiczna lub resocjalizacja lub siłownia z trenerem personalnym lub spotkania ze stylistką, grupowe działania z zakresu aktywizacji społecznej: wycieczka rowerowa, wyjście na kręgle, spływ kajakowy, wycieczka do Torunia, kursy/szkolenia/warsztaty podnoszące kwalifikacje i/lub kompetencje i/lub wiedzę i/lub umiejętności zawodowe, warsztat z zakresu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), warsztat z zakresu autoprezentacji, wizyty studyjne w spółdzielni socjalnej, pośrednictwo pracy (pomoc w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, towarzyszenie uczestnikowi w trakcie rozmowy oraz omówienie jej przebiegu).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do KONTAKTU.

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są tutaj REKRUTACJA.

Planowana liczba dodatkowych uczestników projektu: 1 osoba.

Post Author: Wojciech Elszyn